Blanketmotor Wiki

Velkommen til Blanketmotor Wiki – her kan du finde guides, vejledning og anden hjælp til brug af Blanketmotoren; myndighedernes online-værktøj til at udvikle enkle blanketter, der lever op til de fællesoffentlige krav til digitalisering. Blanketmotoren er baseret på softwaren Orbeon Forms og administreres af Erhvervsstyrelsen.

Hvis du har feedback til indhold og struktur af wikien, hører vi meget gerne fra dig på blanketmotor@erst.dk

 

Søg på indhold i Wikien

Brug *'er for at søge på dele af ord, eksempelvis “fil*” for også at finde “filtype” og “filstørrelse”

Search

 

Wiki’ens opbygning

For at favne bredt blandt de forskellige erfaringsniveauer af Blanketmotorens mange designere, er Wikien bygget op omkring forskellige overordnede temaer. Indhold justeres efter behov, ergo ændres siden løbende.

 


Release notes

De seneste release notes kan ses nedenfor, mens den fulde liste er at finde under Release notes

 

Den 21. november 2023 blev version 3.4.0 af Blanketmotoren sat i produktion. Som ved tidligere releases indeholder denne lidt ny funktionalitet, nogle lavthængende frugter samt diverse fejlrettelser.

 • Performanceforbedring til behandling af indsendte blanketter: Som følge af et øget antal indsendelser over den senere tid, var behandlingstiderne for blanketterne steget markant. Vi har derfor været i gang med at finde steder, hvor der kunne justeres.

 • Udvidet hændelseslog API for også at kunne filtrere på tilstand: Det er nu muligt at filtrere på en bestemt tilstand, når man laver opslag via hændelseslog API’et. Det er derved lettere at fremsøge f.eks. alle fejlede indsendelser.

 • Mulighed for indsættelse af sektioner for kvittering, betaling og medsignering som subsections i blanketter: Det har indtil nu kun været muligt at indsætte sektionerne for kvittering, betaling og medsignering i det yderste niveau i blanketterne, hvis de skulle kunne findes af vores processering ved indsendelse. Der er nu åbnet op for at flytte disse ind som undersektioner, så der derved er mere fleksibilitet ved design af blanketterne.

 • Bedre fejlhåndtering ved forsøg på at genudsende beskeder for anonymiserede blanketter: For at afhjælpe misforståelser ved forsøg på at genudsende beskeder fra Beskedoverblikket, er det nu gjort tydeligere, når en besked hører til en anonymiseret blanket, og derfor ikke kan genudsendes.

 • NemID ikke længere en mulighed ved signering: Eftersom NemID blev udfaset ved udgangen af oktober 2023, skal muligheden for at vælge mellem NemID og MitID ved signering ikke længere eksistere. Siden med valgmulighed i signeringsflowet er derfor fjernet, og anmeldere dirigeres direkte til MitID login.

 • Krav om login eller ej indført ved overførsel til DIA: Når man overfører en blanket til DIA (introside på Virk, red.), medsendes der nu oplysningen, om blanketten har login eller ej. Derved kan brugerne undgå at blive sendt forbi en loginside, selvom de skal tilgå en public blanket.

Den 5. oktober 2023 blev version 3.3.0 af Blanketmotoren sat i produktion, og denne indeholder følgende nye funktionaliteter:

 • Samling af bilag til én fil ved brug af Digital Post som endepunkt: Som I ved, ønsker vi i løbet af det kommende år at udfase e-mail som endepunkt til fordel for Digital Post. Tidligere har det dog kun været muligt for anmeldere at vedhæfte 8 filer til deres blanketter, nu Blanketmotoren selv bruger to filer på at indsende selve indsendelsen som hhv. PDF og XML. Med den ny funktionalitet sikres det, at forskellige filtyper – hvis funktionaliteten er tilvalgt - samles i én fil, så antallet af vedhæftede filer begrænses mest muligt. Mere uddybende information om den ny funktionalitet er at finde under Digital Post endepunkt.

 • Scanning af filer ved upload: Vi har sikret, at bilag scannes allerede ved upload, så anmeldere ved forsøg på upload får en fejlbesked, i fald de forsøger at vedhæfte filer, der er virusinficerede og/eller PDF-filer, der er beskyttet med password. Denne ny funktionalitet sikrer, at sagsbehandlende myndigheder ikke modtager fejlbehæftede eller passwordbeskyttede dokumenter, samt at anmelder ikke vil skulle genfinde bilag og sende disse igen.  

 • Avanceret kvittering med betalingsoplysninger: Vi muliggør nu i en avanceret kvittering, at man kan bruge information fra betalingen. Yderligere information kan findes under Avanceret kvittering.

Nyttige genveje

 • Login til Blanketmotoren: Du finder Blanketmotoren her, og som oprettet bruger kan du tilgå denne via dit login til MitID Erhverv.

 • Oprettelse, redigering og/eller nedlæggelse af brugere: Ønsker I at oprette/redigere/nedlægge brugere for jeres myndighed i Blanketmotoren, læs da hvordan under pkt. 6 i vores FAQ.

 • Ny i Blanketmotoren: Er jeres myndighed ny i Blanketmotoren? Læs vores Best practice for at komme rigtig godt i gang.

 • Support- og incidenthåndtering: I fald du støder på udfordringer i dit arbejde med nye blanketløsninger, er der hjælp at finde her.

 • Indrapportering af fejl: Vil du gerne indrapportere en oplevet fejl i Blanketmotoren, skal du udfylde vores fejlrapporteringsblanket.

 • Integration af løsninger til Virk: Skal du integrere din Blanketmotorløsning til Virk? Læs om processen her.

 • Generelle spørgsmål til Blanketmotoren: Har du spørgsmål til Blanketmotoren som produkt, eller ønsker du Blanketmotorens Systemtekniske dokumentation eller prismodel, skal du skrive til Blanketmotorens Produktteam på Blanketmotor@erst.dk.

 • Grundprincipperne bag Det Fælles Designsystem: Blanketmotoren er bygget til at understøtte Det Fælles Designsystem, der er et fælles designsystem for alle selvbetjeningsløsninger på Virk og Borger.dk. Du bør derfor gøre dig bekendt med grundprincipperne bag Det Fælles Designsystem i forbindelse med din første blanket. Så skal Blanketmotoren nok hjælpe med det rette look.


Kendte fejl i Blanketmotoren

 • Problemer med indsættelse af logoer i blanketter: Der er i øjeblikket en fejl som gør, at blanketter går i stykker, hvis man bruger Logo-vinduet til at indsætte logoer i en blanket, der allerede har brugt logokomponenten. For at omgå dette problem skal man først manuelt slette den række i blanketten, hvor logoerne er placeret, og så efterfølgende åbne Logo-vinduet i Toolboxen og indsætte logoerne på ny.
  Hvis uheldet er ude, brug da versionshistorikken i blanketoversigten til at genskabe den senest fungerende udgave af blanketten.


 

Recent updates