Blanketmotor Wiki

Velkommen til Blanketmotor Wiki – her kan du finde guides, vejledning og anden hjælp til brug af Blanketmotoren; myndighedernes online-værktøj til at udvikle enkle blanketter, der lever op til de fællesoffentlige krav til digitalisering. Blanketmotoren er baseret på softwaren Orbeon Forms og administreres af Erhvervsstyrelsen.

Hvis du har feedback til indhold og struktur af wikien, hører vi meget gerne fra dig på blanketmotor@erst.dk

 

Søg på indhold i Wikien

Brug *'er for at søge på dele af ord, eksempelvis “fil*” for også at finde “filtype” og “filstørrelse”

Search

 

Wiki’ens opbygning

For at favne bredt blandt de forskellige erfaringsniveauer af Blanketmotorens mange designere, er Wikien bygget op omkring forskellige overordnede temaer. Indhold justeres efter behov, ergo ændres siden løbende.

 


Release notes

De seneste release notes kan ses nedenfor, mens den fulde liste er at finde under Release notes

 

Den 9. april 2024 blev version 3.5.0 af Blanketmotoren sat i produktion. Som ved tidligere releases indeholder den ny version en række nye features, lidt lavthængende frugter samt diverse fejlrettelser, og nedenstående er eksempler på de opgaver, der nu ligger i produktion:

 • Forbedringer til oversigtssiderne: Vi har lavet diverse forbedringer til oversigtssiderne for at højne brugervenligheden.

 • Mulighed for CSV-udtræk angående indsendte blanketter: På baggrund af efterspørgsel fra flere af jer har vi gjort det muligt at eksportere oversigten over ”Received forms” til CSV, så I hurtigt vil kunne danne jer et overblik over blanketter samt sikre nem sortering af listerne. Funktionen eksisterer i både PROD og TEST og yderligere information kan findes her.  

 • REST som ny endepunktstype: Vi har tilføjet REST som afsendelsesmulighed ved brug af Webservice for hermed at tilbyde jer flere – og ikke mindst mere fleksible - muligheder for at modtage data. Mere uddybende information er at finde under REST endepunkt.   

 • Mulighed for at gøre den normale kvittering mere dynamisk med XPath: Vi har valgt at overføre funktionaliteten fra den avancerede kvittering til den normale kvittering for dermed at sikre, at blanketdesignere kan bruge information fra blanketten i fald værdier fra denne ønskes trukket ind i kvitteringssiden.

 • Bedre håndtering af sprogskift i blanketterne: Tidligere har det været således, at enkelte tekster samt Borger-header kun blev hentet ind på korrekt sprog ved opstart af blanket, men ikke hvis der under udfyldelsesforløbet blev skiftet sprog. Et nyt script sikrer, at såvel tekster som Borger-header nu også opdateres ved sprogskifte under udfyldelsesforløbet, såfremt disse eksisterer på det valgte sprog.

 • PDF som hoveddokument i Digital Post-kvitteringer: Kvitteringer sendt til Digital Post sendes nu som PDF for dels at sikre, at disse åbnes automatisk i visningsklienterne, dels at sikre blanketdesignere større frihed i designet af kvitteringens indhold.

 • Visning af seneste ændring i historikken: Den seneste ændring til en designet blanket er nu ikke længere filtreret fra i historikken. Det er derved muligt at se, hvilken handling som var foretaget på denne. 

 • Mulighed for genudsendelse af blanketter med status ”Finished”: Vi har skabt mulighed for at I nu kan genudsende blanketter med status ”Finished”, så blanketter, der er fejlet, men udsendt korrekt fra Blanketmotor, nu kan forsøges afsendt korrekt til endepunkt igen.

 • Forbedret performance: Ved at skrue på forskellige parametre har vi sikret en bedre performance end hidtil.

Den 21. november 2023 blev version 3.4.0 af Blanketmotoren sat i produktion. Som ved tidligere releases indeholder denne lidt ny funktionalitet, nogle lavthængende frugter samt diverse fejlrettelser.

 • Performanceforbedring til behandling af indsendte blanketter: Som følge af et øget antal indsendelser over den senere tid, var behandlingstiderne for blanketterne steget markant. Vi har derfor været i gang med at finde steder, hvor der kunne justeres.

 • Udvidet hændelseslog API for også at kunne filtrere på tilstand: Det er nu muligt at filtrere på en bestemt tilstand, når man laver opslag via hændelseslog API’et. Det er derved lettere at fremsøge f.eks. alle fejlede indsendelser.

 • Mulighed for indsættelse af sektioner for kvittering, betaling og medsignering som subsections i blanketter: Det har indtil nu kun været muligt at indsætte sektionerne for kvittering, betaling og medsignering i det yderste niveau i blanketterne, hvis de skulle kunne findes af vores processering ved indsendelse. Der er nu åbnet op for at flytte disse ind som undersektioner, så der derved er mere fleksibilitet ved design af blanketterne.

 • Bedre fejlhåndtering ved forsøg på at genudsende beskeder for anonymiserede blanketter: For at afhjælpe misforståelser ved forsøg på at genudsende beskeder fra Beskedoverblikket, er det nu gjort tydeligere, når en besked hører til en anonymiseret blanket, og derfor ikke kan genudsendes.

 • NemID ikke længere en mulighed ved signering: Eftersom NemID blev udfaset ved udgangen af oktober 2023, skal muligheden for at vælge mellem NemID og MitID ved signering ikke længere eksistere. Siden med valgmulighed i signeringsflowet er derfor fjernet, og anmeldere dirigeres direkte til MitID login.

 • Krav om login eller ej indført ved overførsel til DIA: Når man overfører en blanket til DIA (introside på Virk, red.), medsendes der nu oplysningen, om blanketten har login eller ej. Derved kan brugerne undgå at blive sendt forbi en loginside, selvom de skal tilgå en public blanket.

Nyttige genveje

 • Login til Blanketmotoren: Du finder Blanketmotoren her, og som oprettet bruger kan du tilgå denne via dit login til MitID Erhverv.

 • Oprettelse, redigering og/eller nedlæggelse af brugere: Ønsker I at oprette/redigere/nedlægge brugere for jeres myndighed i Blanketmotoren, læs da hvordan under pkt. 6 i vores FAQ.

 • Ny i Blanketmotoren: Er jeres myndighed ny i Blanketmotoren? Læs vores Best practice for at komme rigtig godt i gang.

 • Support- og incidenthåndtering: I fald du støder på udfordringer i dit arbejde med nye blanketløsninger, er der hjælp at finde her.

 • Indrapportering af fejl: Vil du gerne indrapportere en oplevet fejl i Blanketmotoren, skal du udfylde vores fejlrapporteringsblanket.

 • Integration af løsninger til Virk: Skal du integrere din Blanketmotorløsning til Virk? Læs om processen her.

 • Generelle spørgsmål til Blanketmotoren: Har du spørgsmål til Blanketmotoren som produkt, eller ønsker du Blanketmotorens Systemtekniske dokumentation eller prismodel, skal du skrive til Blanketmotorens Produktteam på Blanketmotor@erst.dk.

 • Grundprincipperne bag Det Fælles Designsystem: Blanketmotoren er bygget til at understøtte Det Fælles Designsystem, der er et fælles designsystem for alle selvbetjeningsløsninger på Virk og Borger.dk. Du bør derfor gøre dig bekendt med grundprincipperne bag Det Fælles Designsystem i forbindelse med din første blanket. Så skal Blanketmotoren nok hjælpe med det rette look.


Kendte fejl i Blanketmotoren

 • Problemer med indsættelse af logoer i blanketter: Der er i øjeblikket en fejl som gør, at blanketter går i stykker, hvis man bruger Logo-vinduet til at indsætte logoer i en blanket, der allerede har brugt logokomponenten. For at omgå dette problem skal man først manuelt slette den række i blanketten, hvor logoerne er placeret, og så efterfølgende åbne Logo-vinduet i Toolboxen og indsætte logoerne på ny.
  Hvis uheldet er ude, brug da versionshistorikken i blanketoversigten til at genskabe den senest fungerende udgave af blanketten.


 

Recent updates